logo main logo dark logo light ติดต่อสอบถามโทร
logo sticky

โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือผู้ป่วยที่มีภาวะอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการสั่งการในระบบประสาท เป็นเหตุให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เองหรือเคลื่อนไหวลำบาก  ส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ หรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้ตามการรักษา ฟื้นฟูอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้กล้ามเนื้อที่ได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด
ปัจจัยสำคัญให้การช่วยฟื้นผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต คือการได้รับการดูแลรักษาได้มาตรฐานและมีการติดตามดูแลอาการอยู่สม่ำเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญการรักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ มอบบริการการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต ที่ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโปรแกรมกายภาพบำบัดและการดูแลโภชนาการโดยนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์และอัมพาต  ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ารับการรักษา ณ บ้านลลิสาผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่สวยงามและร่มรื่นพร้อมสังคมและเพื่อนๆ ภายใน ศูนย์บำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บ้านลลิสา
บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ
ราคาเริ่มต้นที่ 17,000 บาท /เดือน

ทำไมต้องเลือกศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต บ้านลลิสา

บ้านลลิสาเป็นศูนย์ดูแลและบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีโปรแกรมการรักษาที่ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่ได้มาตรฐานด้านการรักษา การบำบัดและความปลอดภัย ศูนย์​ของเราจึงมีวิธีการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต
TMS - Transcranial Magnetic Stimulation คลินิกสมอง บ้านลลิสา เชียงใหม่

การรักษาด้วยนวัตกรรม TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)

Transcranials magnetic stimulation หรือ TMS เป็นนวัตกรรมการรักษาใหม่ ที่บ้านลลิสานำเข้ามาใช้ดูแลเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาช่วยปรับและกระตุ้นฟื้นฟูการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โดยการรักษาสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการกระตุ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงกลับมาฟื้นฟูและได้ทำงานดีขึ้นและช่วยป้องกันและยับยั้งในกรณีการเกิดภาวะอาการเกร็งกล้ามเนื้อ   บ้านลลิสาจึงนำนวัตกรรม TMS เข้ามาช่วยประยุกษ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยการรักษา ดูแลโดยแพทย์และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมและได้รับการรับรอง   พบว่าผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เข้ารับการบำบัดและรักษา ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิลา มีผลลัพท์ของการรักษาที่ดีขึ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของผู้ป่วยสามารถกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบเท่ากับการรักษาฟื้นฟูแบบปกติ

คลินิกกายภาพบำบัด

บ้านลลิสา ให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยจัดโปรแกรมฟื้นฟูเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและขยับตัวได้ดีขึ้น การฝึกกายภาพบำบัด ยังสามารถป้องกันภาวะอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อหดรั้ง ข้อติด แผลกดทับ และอื่นๆเป็นต้น โดยโปรแกรมกายภาพบำบัดของทางบ้านลลิสา มีการจัดกิจกรรมกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวันและมีการประเมินผู้ป่วยรายสัปดาห์โดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เข้าร่วมการดูแล รวมทั้งวางแผนการรักษา ติดตามผลและปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟู เคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กายภาพบำบัด-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ขอนแก่น
การทำกายบำบัด ณ ศูนย์บ้านลลิสา Nursing Home

ธาราบำบัด

โปรแกรมธาราบำบัด (Hydrotherapy) หรือการออกกำลังกายในน้ำ เป็นหนึ่งในวิธีการช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว การทำธาราบำบัดช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดี ลดการเกร็งและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยทรงตัวดี และช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตมีแนวโน้มในการยืนหรือเดินได้ดีขึ้น

สำหรับบ้านลลิสา เรามีผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้ช่วยด้านการรักษาธาราบำบัด เพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเรามีสระว่ายน้ำที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานภายในศูนย์ พร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทำให้กิจกรรมธาราบำบัดที่ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ บ้านลลิสา เพิ่มโอกาสการฟื้นฟูจากภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตและกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติมากขึ้น

กิจกรรมเสริม

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตบ้านลลิสา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการทำกายภาพบำบัด เพื่อจัดเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต  ซึ่งกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ป่วยจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาและประยุกต์มาจากโปรแกรมกายภาพบำบัด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมร่วมกันของนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด คัดเลือกและปรับกิจกรรมที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและเพิ่มความสามารถของผู้ป่วยได้มากขึ้น

กิจกรรมเสริม บ้านลลิสาเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการ การฟื้นฟูในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่ดีที่สุด ในเชียงใหม่

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต บ้านลลิสา เนอร์สซิ่งโฮมเชียงใหม่ ออกแบบโปรแกรมโดยทีมแพทย์และนักบัดบำบัดผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลฟื้นฟูและรักษา ทำให้โปรแกรมของเรามีความโดดเด่นในการรักษาโดยนำนวัตกรรมสมัยใหม่ TMS เข้ามาประยุกษ์ในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาพักฟื้นกับเราสามารถฟื้นฟูจากภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตและกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติมากกว่าการรักษาบำบัดแบบโปรแกรมปกติ บวกกับการจัดกิจกกรมบำบัดอื่น เช่นธาราบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่เข้ามาเสริมประสิทธิการรักษาอาการในผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต บ้านลลิสา ยังคำนึงถึงสุขภาพจิตใจของผู้เข้ารับการรักษา ดังนั้น ศูนย์บำบัดของเรา ในแต่ละสาขา ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติและเงียบสงบเหมาะแก่การพักฟื้น ที่สำคัญเป็นมิตรแก่ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษา เพราะทุกองค์ประกอบล้วนส่งผลผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่รับการรักษา

โปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่บ้านลลิสา

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่
โปรแกรมผู้ป่วยติดเตียง
โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์​อัมพาต
บริการดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ดูแลด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us
reCAPTCHA

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis