logo main logo dark logo light ติดต่อสอบถามโทร
logo sticky

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดบ้านลลิสา Nursing Home

เมื่อท่านต้องเข้ารับการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอันเนื่องมาจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่างๆ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องคำนึงถึง คือ การดูแลแผลผ่าตัด การพักฟื้นของร่างกายรวมทั้งสภาพจิตใจหลังเข้ารับการผ่าตัด โดยระยะพักฟื้นหลังการผ่าตัด และ ระยะเวลารวมที่แผลจะหายสนิทนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของบริเวณแผลผ่าตัด เราเรียกระยะเวลาพักฟื้นนี้ว่า “ช่วงเวลาทอง” ซึ่งถือเป็นตัวกำหนดช่วงระยะเวลาการรักษาแผลผ่าตัดให้หายช้าหรือเร็ว รวมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัด ด้วยเหตุผลและเงื่อนไขสำคัญต่างๆในการดูแลรักษาตัวหลังการผ่าตัด การรักษาแผลผ่าตัดจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลและการรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการดูแลรักษาคนไข้หลังผ่าตัดโดยเฉพาะ
บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกประเภท เรามีทีมแพทย์และทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของเราผ่านการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยพิเศษขั้นสูง และมีประสบการณ์ตรงในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดทุกรูปแบบ ศูนย์ของเรายึดหลักปฏิบัติและมีแบบแผนการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบเฉพาะพิเศษ เราคำนึงถึงหลักการดูแลรักษาแผลผ่าตัดให้หายเร็วยิ่งขึ้น กุญแจสำคัญของการรักษาแบบเฉพาะพิเศษของเรา คือ การคำนึงถึงความสะอาด การหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำ การบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ การบำบัดจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง ตลอดจนอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละเฉพาะรายเป็นอย่างดี ในการเลือกเข้ารับการรักษาดูแลจาก บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดท่าน จะได้รับการบริการและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมผู้ชำนาญด้านการดูแลผู้ป่วยพิเศษ บ้านลลิสา Nursing Home ถือเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบครบวงจรแห่งแรก เรามีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักธาราบำบัด นักโภชนาการ และผู้ดูแลพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสถานที่พักฟื้นที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค อากาศบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจี ซึ่งให้บรรยากาศอันสงบและร่มรื่น เพื่อให้ท่านได้รับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดอย่างเต็มที่
บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ
ราคาเริ่มต้นที่ 17,000 บาท /เดือน

ทำไมต้องเลือกบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด บ้านลลิสา Nursing Home

บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ ใส่ใจและให้ความสำคัญการบริการหลังการผ่าตัดเป็นอย่างยิ่ง เราตระหนักถึงความสำคัญของการพักฟื้นหลังผ่าตัด หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาหลังผ่าตัดไม่ถูกต้อง จะสามารถส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แผลเน่าอักเสบ แผลหายช้า และในที่สุดอาจนำไปสู่การผ่าตัดซ้ำอีกครั้ง จนเกิดเป็นปัญหาแผลเรื้อรัง และการผ่าตัดแผลตายหรืออวัยวะส่วนที่เน่าเสียเพิ่ม นอกจากนี้ การรักษาแผลหลังผ่าตัดที่ผิดขั้นตอนจะทำให้ระยะเวลาการรักษายืดเยื้อออกไป ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ไม่เป็นผลดีสำหรับผู้ป่วยในที่สุด บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ ให้บริการออกแบบและสร้างโปรแกรมการรักษาให้แก่ผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยทั้งก่อนเข้าและหลังรับการผ่าตัด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเราจะมีการวางแผน ออกแบบการรักษา และประเมินผลการรักษาทุกอาทิตย์ อีกทั้งสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกายที่สามารถเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอันเนื่องมาจากโรคประจำตัว การใช้ยาระงับปวดอย่างรุนแรงติดต่อการเป็นเวลานาน ตลอดจนการนอนติดเตียงเพื่อรักษาแผลผ่าตัด นอกจากความมุ่งมั่นในการรักษาแผลผ่าตัดให้หายตามระยะที่กำหนดแล้ว ศูนย์ของเรายังใส่ใจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรดูแลเป็นพิเศษควบคู่กันไปกับการรักษาแผลผ่าตัดด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการพักฟื้น หรือมีอาการทรุดลงอันเนื่องมาจากการขาดการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการบำบัดสุขภาพจิตใจให้กระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลา

กายภาพบำบัด-ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ขอนแก่น

กายภาพบำบัด

โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดของบ้านลลิสาถือเป็นโปรแกรมฟื้นฟูพิเศษภายใต้การดูแลและการติดตามอย่างใกล้ชิดของทีมกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดของเราผ่านการฝึกอบรมชั้นสูง และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด ทีมนักกายภาพบำบัดจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาตัวหลังการผ่าตัด ช่วยแก้ปัญหาอาการปวดหลังการผ่าตัด สาธิตการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดเป็นระยะเวลานาน ช่วยแก้ปัญหาการอ่อนแรงหรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรักษาแผลผ่าตัด รวมไปถึงฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุดเหมือนก่อนได้รับการผ่าตัด บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ได้มีการนำเทคนิคการรักษาแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ มาใช้ร่วมในการปฏิบัติรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หัวใจของการกายภาพบำบัดแบบครอบคลุมของเรา คือ การให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่สมบูรณ์แบบและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ในอนาคต

ธาราบำบัด

ข้อจำกัดส่วนใหญ่ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในช่วงระหว่างฟื้นฟู คือ อาการปวดจากการลดน้ำหนักหรือจากการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งพบขณะออกกำลังกาย ธาราบำบัดหรือการออกกำลังกายในน้ำ เป็นการออกกำลังกายที่ลดการกระแทกและให้ประสิทธิภาพสูง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการพิเศษจัดอยู่ในโปรแกรมการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดของบ้านลลิสา หลังจากการรักษาแผลผ่าตัดให้หายดีแล้ว ผู้ป่วยมักจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาลีบ มวลกล้ามเนื้อลดลง ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากการนอนรักษาตัวเป็นเวลานาน นอกจากนี้ การบำบัดด้วยธาตุน้ำ ยังสามารถช่วยผ่อนคลายจิตใจและความวิตกกังวลของผู้ป่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้น ผู้ป่วยจะได้ฝึกการเรียนรู้ความเคลื่อนไหวและความสมดุลของร่างกายและจิตใจขณะอยู่ในน้ำ ทีมกายภาพบำบัดของบ้านลลิสาเชื่อว่าการนำรูปแบบการออกกำลังกายในน้ำมาผสมผสานกับการกายภาพบนบก สามารถช่วยให้การออกกำลังกายของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเป็นไปได้ง่ายและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมการรักษาและฟื้นฟู TMS

Transcranials magnetic stimulation หรือ TMS เป็นเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยปรับการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ร่วมรักษากับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่มีอาการปวดจากการผ่าตัด หรือ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังผ่าตัด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะสามารถให้ผลลดปวดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบประสาทที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการผ่าตัดได้ดีอีกด้วย ผลประโยชน์สำคัญจากการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS นี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความเจ็บน้อยลง ช่วยลดระยะเวลาและขนานการใช้ยาแก้ปวดรุนแรงกลุ่มมอร์ฟีน ซึ่งถือเป็นยาอันตรายที่ออกฤทธิ์เข้าไปกดระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่ออาการเสพติดทั้งทางร่างกาย จิตใจ ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายในระยะยาวได้ บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ ใส่ใจและตระหนักถึงวิธีการรักษาที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เราจึงได้นำเข้านวัตกรรมเทคโนโลยีอันล่าสุดนี้เข้ามาใช้ประจำที่ศูนย์คลินิก TMS บ้านลลิสา และให้บริการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกท่าน เราออกแบบและผสมผสานการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดในช่วงระยะเวลาพักฟื้นควบคู่กับการทำบำบัดกายภาพ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมฟื้นฟูได้สะดวกและดีขึ้น อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลอันตรายจากการใช้ยารุนแรงลดน้อยลง

กิจกรรมเสริม

ทีมกายภาพบำบัดของบ้านลลิสาได้ประยุกต์กิจกรรมเสริมและการออกกำลังกายด้วยวิธีเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงกับช่วงก่อนได้รับการผ่าตัดให้ได้มากที่สุด ในช่วงระยะแรกหลังจากการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาการรักษานอนติดเตียงเป็นเวลานาน นักกายภาพบำบัดของเราจะฝึกความสำคัญของการไอและการฝึกหายใจให้ถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ปอดชื้นและการติดเชื้อ ซึ่งในรายผู้ป่วยหนักอาจต้องมีเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยการทำงานของปอดให้ง่ายขึ้น นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำและสาธิตวิธีกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ซึ่งถือเป็นหัวใจของการกระตุ้นให้อวัยวะสำคัญต่างๆได้รับออกซิเจนและทำงานตามปกติอยู่ตลอดเวลา การพลิกตัวหรือเปลี่ยนท่าขณะนอนรักษาอยู่บนเตียง เป็นอีกขั้นตอนสำคัญของการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับและการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ทีมกายภาพบำบัดของบ้านลลิสา ได้รับการฝึกฝนและผ่านการอบรมพิเศษ และมีความเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของทีมกายภาพบำบัดคุณภาพ และกิจกรรมเสริมพิเศษ ที่บ้านลลิสาออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงมากที่สุด

การดูแลสุขภาพจิต

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยหลังผ่าตัดจำนวนมากมักมีความเครียดและวิตกกังวลกับสมรรถภาพและกลไกของร่างกายที่ลดถอยลง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ในอนาคต บ้านลลิสา ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และเชื่อว่าการมีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็นกุญแจสำคัญในการพักฟื้นรักษาตัวหลังการผ่าตัดเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในปัจจุบัน สภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เร่งรีบ บวกกับสภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะไม่เกิดดีต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัด และอาจยิ่งทำให้การรักษาแผลผ่าตัดยืดเยื้อนานขึ้น การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ผู้ดูแลรักษาจะต้องมีความเข้าใจและใช้จิตวิทยาสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา สภาพแว้ดล้อมและสถานที่รักษา ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพักฟื้นรักษาตัวของผู้ป่วย บ้านลลิสา ศูนย์รักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ สามารถให้การพักฟื้นของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งนอกจากการรักษาและการดูแลที่มีคุณภาพจากทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดแล้ว ผู้ป่วยจะได้ร่วมทำกิจกรรมและนันทนาการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตใจให้แจ่มใสอยู่ตลอดเวลา ผู้ป่วยจะได้รับกำลังใจ ได้รับแรงผลักดัน และเกิดความคิดบวกในการฟื้นฟูสุขภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา บ้านลลิสา ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการจัดเตรียมกิจกรรมเน้นการฟื้นฟูจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติฟื้นฟู กิจกรรมฟื้นฟูเพื่อความผ่อนคลาย ดนตรีสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูจิตใจ ภายในศูนย์ ผู้ป่วยจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วม ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นการเข้าสังคม ทำให้ผู้ป่วยไม่เบื่อและไม่เหงา

การดูโภชนาการ

การได้รับโภชนบำบัดที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญมากในการช่วยส่งเสริมการหายของบาดแผลผ่าตัด บ้านลลิสา ศูนย์รักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดี เพราะการที่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ได้รับสารประกอบทางเคมีจากอาหารที่ถูกต้อง และได้สัดส่วนในแต่ละมื้อ จะช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และทำให้เซลล์มีพลังงาน เกิดปฏิกิริยาตามกระบวนการหายของแผลตามธรรมชาติ ลดการติดเชื้อและการอักเสบของแผล อีกทั้งยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดังนั้น อาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็ว โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาดูแลจากบ้านลลิสา สามารถฟื้นตัวและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น นักโภชนากรคุณภาพของเราจะออกแบบสัดส่วนของสารอาหารที่จำเป็นในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอาการของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โรคประจำตัวของผู้ป่วย ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในขณะที่ป่วยได้รับระหว่างการผ่าตัด ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการบำบัดกายภาพ สัดส่วนและสารอาหารในแต่ละมื้อจะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยลดอาการปวดและส่งผลให้การบำบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมนักโภชนาการของบ้านลลิสา มีประสบการณ์สูงในการสังเกตอาการของผู้ป่วย และมีความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนสารอาหารที่จำเป็นต่อสภาวะร่างกายซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โภชนาการพิเศษของบ้านลลิสา จะเน้นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เสริมสร้างการทำงานของเม็ดโลหิตขาวเพื่อลดการติดเชื้อ รักษาความสมดุลของเกลือและน้ำเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ในเนื้อเยื่อส่งเสริมการหายของแผล
การดูแลโภชนาการจากนักโภชนาการ บ้านลลิสา Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ บ้านลลิสา Nursing Home
พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรัก

บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เชียงใหม่ เป็นศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งผู้ช่วยพยาบาลบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์อันยาวนานในการให้การรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยเฉพาะ เราให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลังประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือด การผ่าตัดสมองและระบบประสาท หรือแม้แต่การผ่าตัดในช่องท้อง เราจะทำให้ท่านประทับใจในบริการ นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านเข้ารับการรักษาดูแลจากเรา จนวินาทีสุดท้ายที่ท่านสามารถก้าวเดินออกจากบ้านลลิสา ด้วยร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงอีกครั้ง ทีมงานบ้านลลิสา พร้อมมอบการดูแลรักษาดุจโรงพยาบาลaชั้นหนึ่ง ศูนย์ของเราพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดฟื้นฟูทุกแขนง อีกทั้งสถานที่บำบัดท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เราจะทำให้การพักรักษาตัวหลังผ่าตัดของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคุณภาพการรักษาที่ดีเยี่ยม และความใส่ใจเป็นพิเศษ จึงทำให้บ้านลลิสาเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีสุดของท่าน

โปรแกรมพิเศษอื่นๆ ที่บ้านลลิสา

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่
โปรแกรมผู้ป่วยติดเตียง
โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์​อัมพาต
บริการดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ดูแลด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
โปรแกรมฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us
reCAPTCHA

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis