ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านลลิสา

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
ที่พักสำหรับคนวัยเกษียณ

บริการเริ่มต้นที่ 17,000 / เดือน

บ้านลลิสา เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-บ้านลลิสา-รับรองโดย-กระทรวงสาธารณะสุข
line-thai

บ้านลลิสา เนอร์ซิ่งโฮมคือ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยบ้านลลิสา Nursing Home เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในโปรแกรมต่างๆได้แก่ โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและโปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง จุดมุ่งหมายของบ้านลลิสาคือการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง สาขาที่ให้บริการของบ้านลลิสา ทุกสาขามุ่งเน้นให้ทุกคนอาศัยอยู่ในที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นและ ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีสังคมและเพื่อน และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล นอกจากนี้พร้อมศูนย์ของเรามีกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมเสริมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

จุดเด่นของบ้านลลิสา คือคลินิก TMS ภายในศูนย์ รักษาเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท พร้อมกับโปรแกรมการรักษาพิเศษสำหรับคนไข้อัมพฤกต์-อัมพาต และคนไข้พักฟื้นหลังผ่าตัด โปรแกรมปวดเรื้อรัง โดยศูนย์ของเราได้นำเทคโนโลยีเครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ในศูนย์ เช่นนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็ก TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) เพื่อให้คุณมั่นใจว่าผู้เข้ารับการรักษาทุกท่านจะได้รับการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเข้ารับการรักษาโปรแกรมดูแลและฟื้นฟู หรือโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เรามั่นใจว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การบริการและรักษาที่ดีที่สุดคือมาตรฐานของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการดูแลและการบริการสำหรับผู้ป่วยที่ดีและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละท่านต้องได้รับการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นการรักษาของศูนย์มุ่งเน้นการรักษาที่คำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรวมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการดูแลจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลในแต่ละอาการเข้าร่วมทำงานกับทีมแพทย์เพื่อให้การรักษาเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละท่าน คุณจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์ของเราคุณจะได้รับการบริการการรักษาที่วินิจฉัยรายบุคคลเพื่อที่การเข้ารักษามีประสิทธิและผลลัพท์ที่ดีที่สุด

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้นที่ 17,000บาท ต่อ / เดือน โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์ ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์ บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ห้องพักหรูหรา สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ ติดต่อสอบถาม
ทีมแพทย์และทีมพยาบาลบ้าน ลลิสา nursing home เชียงใหม่

ทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักพื้น บ้านลลิสา ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษา พร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเข้าตรวจเยี่ยมและวินัจฉัยอาการทุกวัน พร้อมการดูแลต่อเนื่องจากทีมพยาบาลของทางศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง

นวัตกรรมการรักษาด้วย TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักพื้น บ้านลลิสา ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษา พร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเข้าตรวจเยี่ยมและวินัจฉัยอาการทุกวัน พร้อมการดูแลต่อเนื่องจากทีมพยาบาลของทางศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง

นวัตกรรม TMS บ้านลลิสาช่วยรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว
นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการดูแล รวมทั้งวางแผนการรักษากับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

โปรแกรมกายภาพบำบัด

โปรแกรมกายภาพบำบัดออกแบบเพื่อรักษาบำบัดในผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด โปรแกรมฟื้นฟูของเราพัฒนาขึ้นมาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการถูกจำกัดการเคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อหดรั้ง ข้อติด แผลกดทับ เป็นต้น โดยโปรแกรมกายภาพบำบัดของทางบ้านลลิสาจะทำกายภาพบำบัดทุกวันและประเมินผู้ป่วยทุกสัปดาห์โดยนักกายภาพบำบัด รวมทั้งวางแผนการรักษา ติดตามผลและปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการรถพยาบาล

บ้านลลิสาคำนึงถึงการขนส่งผู้ป่วย เราถึงให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และพยาบาลผู้ชำนาญการ ให้บริการรับส่งผู้ป่วยครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยรถพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยบริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตามแพทย์นัด กลับภูมิลำเนาหรือย้ายโรงพยาบาล

ลลิสา nursing home เชียงใหม่ ให้บริการพยาบาลรับส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
สถานที่ของบ้าน ลลิสา nursing home เชียงใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยทุกท่านที่เข้ามารับบริการการรักษา ณ ศูนย์ บ้าน ลลิสา ของเรา

สถานที่สะอาด ทันสมัย ปลอดภัยและน่าอยู่

เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย บ้านลลิสา nursing home เราคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์ของเรา เราจึงออกแบบศูนย์ของเราในแต่ละสาขาเพื่อเอื้อต่อการรักษาและการฟื้นฟูของผู้เข้ารับการรักษา โดยทางเราสถานที่ของเราเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐานโดยการคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย นอกจากนี้สถานที่ของเรายังออกแบบให้อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติเช่น แม่น้ำและสวนรมรื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รู้สึกผ่อนคลายและฟื้นฟูขณะที่เข้ารับการรักษากับเรา

โปรแกรมของเรา

บ้านลลิสา ศูนย์ดูแลผู้สูงและดูแลผู้ป่วย ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลคนที่คุณรัก

บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ เปรียบเป็นบ้านหลังที่สอง สำหรับการดูแลรักษาคนที่คุณรัก เราดูแลและให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทุกท่านดังญาติมิตรของเรา ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลดูแลที่มีประสบการณ์ คอยตรวจอาการและดูแลทุกท่านด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทั้งยังคงมาตรฐานการรักษาที่ดีที่สุดไว้ ทำให้ผู้ป่วยที่นี่รู้สึกดั่งได้รับการดูแลรักษาจากผู้ใกล้ชิดของตนเอง นอกจากนี้การรักษา ณ ศูนย์ของเราของยังเน้นการรักษาด้วยเทคโนโลยีการักษาสมัยใหม่ที่นำเข้ามาร่วมใช้ในการรักษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษา ฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพและกลับมาเป็นปกติ ดังนั้นบ้านลลิสาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลคนที่คุณรัก

ข่าวสารเกี่ยวกับเรา

AS SEEN ON
AND OVER 450 NEWS SITES

รีวิวจากลูกค้าของเรา

คุณแม่อาการดีขึ้นมากคะ หลังเข้ารับการดูแลรักษาที่บ้าน ลลิสา ที่นี่ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองและยังให้คำปรึกษาการดูแลคุณแม่หลังการรักษาแก่เรา ประทับใจการบริการและการรักษาที่นี่มากคะ

คุณรัตนา

สาขาของเรา

  ทุกนาทีมีค่า การดูแลรักษาก็เช่นกัน  

ติดต่อเรา

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us
reCAPTCHA

​​Copyright © 2022 Baan Lalisa Nursing Home. All Rights Reserved. Sitemap 

PRIVACY POLICY 

โทรปรึกษากับเราตอนนี้

หรือกรอกข้อมูลข้างล่าง
เพื่อให้เราติดต่อกลับ