แนวคิดโครงการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเรา

แนวคิดโครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น บ้านลลิสา​

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น บ้านลลิสา

บ้านลลิสา เนอร์สซิ่งโฮม เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากแนวคิดที่ต้องการสร้างที่พักอาศัยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ระยะฟื้นฟูให้ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและเน้นการฟื้นฟูแบบครบวงจรอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดการออกแบบโปรแกรมการ รักษาและฟื้นฟูทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุบวกกับการบริการดูแลรักษาที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมกับการรักษาแต่ละอาการจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะภายใต้บรรยากาศอันรื่มรื่นและสถานที่สุดพิเศษแห่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี เลือกบริการการดูแลที่ครอบคลุมและตรงจุดที่บ้านลลิสา

การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญการพิเศษ บ้านลลิสาของเรา ได้ออกแบบโปรแกรมการรักษาเพื่อครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมภาต ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รวมถึงการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดและปวดเรื้อรัง โดยแต่ละโปรแกรม มีการออกแบบการรักษาเฉพาะราย และมีการวางแผนร่วมกันของทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลพิเศษเนื่องจากอาการและความแตกต่างของแต่ละโรคนั้นต้องได้รับการรักษาและการดูแลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลท่านจึงมั่นใจได้ว่าการรักษาและการดูแล ของทีมการรักษาบ้านลลิสา จะเป็นการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน

บ้านลลิสา เนอร์ซิ่งโฮม พร้อมมอบสรรประสบการณ์ ความพร้อมในทุกๆด้านของการรักษาและบริการแก่คนที่คุณคนรัก

ห้องพักและสถานที่ที่ทันสมัย

ห้องพักและสถานที่ที่ทันสมัย

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

นวัตกรรมการรักษาด้วยTMS

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

ศูนย์กายภาพแบบครบวงจร

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกสมองและระบบประสาท

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

บริการรถพยาบาล

สิ่งที่บ้านลลิสาคำนึงถึงที่สุดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือรายละเอียดในการดูแลที่แตกต่างกันออก ไปตามประเภทของความเจ็บป่วยและอาการของผู้ป่วยบ้านลลิสามีสถานที่ที่เหมาะสมและครบวงจร เพื่อเอื้ออำนวยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านลลิสายังมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน

เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา

บ้านลลิสาถือคติว่าทุกท่านที่เข้ามารับการรักษาจากเราเปรียบเสมือนดั่งญาติมิตรคนสนิทของเรา ทุกท่านต้องได้รับการรักษาที่เป็นมิตรได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองขณะที่ท่านเข้ารับการรักษา

บ้านลลิสา NURSING HOME

ทางเลือกใหม่ในการรักษาและการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับคนที่คุณรัก

บ้านลลิสาเชื่อว่าองค์ประกอบในการส่งเสริมการฟื้นฟูและหายจากโรคต่างๆประกอบไปด้วยหลาย องค์ประกอบ เราจึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยส่งเสริมให้การฟื้นฟูและการรักษาของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานการรักษาจากนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ร่วมกับแผนการรักษาแบบดั้งเดิมตามมาตรฐาน การรักษาทางแพทย์บวกกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเข้าด้วยกันโดยเป็นการออกแบบร่วมกันของทีมแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญจนออกมาเป็นบริการการรักษา Nursing Home ที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ท่านจึงมั่นใจได้ว่าหากท่านหรือคนที่ท่านรักเข้ารับการรักษาจากบ้านลลิสาจะได้รับ การรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานที่ดีที่สุดจากบ้านลลิสา

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us