บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน จากเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพของศูนย์บ้านลลิสา Nursing Home เชียงใหม่ เรามอบบริการการดูแลแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเด็กและเด็กแรกคลอด ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะพยาบาลเท่านั้นจะให้บริการได้ เช่น การสอดท่อ และการฉีดยา โดยสามารถให้บริการทั้งแบบไป-กลับ หรือพักอาศัยที่บ้านผู้ป่วย

คนไข้เดินได้ต้องพยุง


 • ช่วยพยุง
 • ประคองนั่ง และ อุ้มนั่งรถเข็นอย่างถูกวิธี
 • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย
 • เปลี่ยนแพมเพร์ส
 • ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
 • ทำการภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ทำความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย

คนไข้ติดเตียง


 • ช่วยพลิกตัว
 • อาบนํ้าบนเตียง
 • ทํากายภาพบําบัดเบื้องต้น
 • ทําแผลกดทับ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย
 • ดูดเสมหะ (กรณีคนไข้ใส่สายดูดเสมหะทางปาก หรือ คอ)

ขับถ่าย


 • เปลี่ยนแพมเพิร์ส
 • ล้วงอุจาระ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาดถุงหน้าท้อง (กรณีคนไข้มีถุงหน้าท้อง)
 • สวนปัสสาวะ (กรณีคนไข้ใส่สายสวนปัสสาวะ)

อาหาร


 • ป้อนอาหารทางปาก
 • ป้อนอาหารทางสายยาง (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)
 • ปั่นอาหาร (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)

คนไข้หลังผ่าตัด


 • ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งแพทย์
 • ทําแผลผ่าตัด
 • จัดยา

สําหรับคนไข้เพิ่งออกจากรพ. โดยเฉพาะคนไข้ผ่าตัด หัวใจลําไส้ สมอง เป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาล

คนไข้มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย


 • ช่วยดูแลให้คนไข้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 • ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว

บริการอื่นๆเราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

อาหารบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:

 • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
 • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กิจกรรมบำบัด

 บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

บริการพยาบาลบริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน

 • เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด
 • ฉีดยา
 • ทําแผล
 • ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร
 • ตรวจปัสสาวะ หรือ อุจจาระ

หมอตรวจสุขภาพที่บ้านบริการหมอเยี่ยมบ้าน ตรวจวินิจฉัยอาการคนไข้ พร้อมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ

แนะนําและจัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลบริการพยาบาลประเมินอาการคนไข้ พร้อมแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ

1,200 บาท

1 วัน

6,300 บาท

7 วัน

18,000 บาท

30 วัน

ขั้นตอนที่ 1
ลงข้อมูลคนไข้ผ่านเว็ป
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2
รอรับโปรไฟล์ผู้ดูแลที่เหมาะสม
เพื่อพิจารณา ภายใน 2 – 4 วัน

ขั้นตอนที่ 3
 ผู้ดูแลนัดวันและเวลา

ในการเข้าไปดูแลกับท่าน

เลือกได้ว่าจะใช้แบบพักกับคนไข้ หรือ ไป-กลับ
ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว ดูแลคนไข้ทุกวันไม่เว้น เสาร์-อาทิตย์
หาคนแทนให้หากมีการลา ปรึกษาอาการกับพยาบาลในทีมได้ตลอด

ทำไมจึงเลือกใช้บริการของ เครือศูนย์ดูแลบ้านลลิสา เชียงใหม่

มั่นใจกับทีมงานดูแลของเรา

 1. เราให้คำปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ฟรี
 2. ศูนย์ของเรามีการคัดสรรพยาบาลวิชาชีพที่ตรงกับความเจ็บป่วยหรือความต้องการของลูกค้า
 3. พยาบาลที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทุกคน
 4. ส่งโปรไฟล์ของพยาบาลให้ลูกค้าเลือก ก่อนออกให้บริการ
 5. มีการติดตามผลการทำงานของพยาบาลจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายวัหรือรายสัปดาห์
 6. มีการการันตีการให้บริการของพยาบาล หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนพยาบาลผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือ
 7. ให้บริการได้ทั่วภาคเหนือ
ทีมแพทย์และทีมพยาบาลบ้าน ลลิสา nursing home เชียงใหม่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรดูแลการรักษา TMS Transcranial Magnetic Stimulation

คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพของเรา

 1. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยพยาลบาล

 3. มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

 4. มีประวัติการทำงานที่ดี ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

การบริการและรักษาที่ดีที่สุด คือมาตรฐานของเรา

บ้านลลิสา มีจุดมุ่งหมายในการสร้างการดูแลและการบริการสำหรับผู้ป่วยที่ดีและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละท่านต้องได้รับการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นการรักษาของศูนย์มุ่งเน้นการรักษาที่คำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรวมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมการดูแลจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลในแต่ละอาการเข้าร่วมทำงานกับทีมแพทย์เพื่อให้การรักษาเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละท่าน

โปรแกรมพิเศษ

คนไข้ติดเตียง

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านลลิสาเชียงใหม่

บริการดูแลผู้สูงอายุ

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่

พักฟื้นหลังผ่าตัด

ติดต่อเรา

Contact Us
reCAPTCHA
โทรปรึกษากับเราตอนนี้

หรือกรอกข้อมูลข้างล่าง
เพื่อให้เราติดต่อกลับ