ศูนย์ดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น บ้านลลิสา nursing home เชียงใหม่

โปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง บ้านลลิสา

ท่านกำลังเผชิญกับภาวะปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อหรือกระดูกอยู่เป็นประจำ รักษาด้วยการทานยาเป็นเวลายาวนาน อาการก็ยังคงเดิมอยู่หรือเปล่า? หากท่านหรือคนที่ท่านรักรู้สึกไม่พึงพอใจกับการรักษาแบบเดิมอยู่ โปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง บ้านลลิสาเชียงใหม่ อาจเป็นทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
การปวดเรื้อรังคืออาการปวดบริเวณเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย พบว่าอาการปวดเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุ และอาการปวดทั่วไปสามารถพัฒนาเป็นอาการปวดเรื้อรังได้ โดยทัวไปพบว่าอาการปวดเรื้อรังนั้นเกิดจากการปล่อยปะละเลยการดูแลและรักษาบริเวณที่ปวด จากอาการเพียงเล็กน้อย พัฒนาเป็นอาการปวดรุนแรงขึ้นและกลายเป็นการปวดเรื้อรัง
ดังนั้นอาการปวดเรื้อรังโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงส่งผลให้อาการของผู้ป่วยคงเดิมหรือไม่ดีขึ้นได้ บ้านลลิสา จึงคำนึงถึงการออกแบบโปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรังโดยเฉพาะ ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบโปรแกรมการรักษาที่ดีสุดสำหรับการรักษา

ทำไมต้องเลือกโปรแกรมการรักษาอาการปวดเรื้อรัง บ้านลลิสา

บ้านลลิสาเรารักษาผู้ป่วยทุกท่านเปรียบเสมือนญาติมิตรของเรา เราคำนึงว่าแต่ละบุคคลควรได้รับการรักษาที่ออกแบบแตกต่างกันไปเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ได้จากการรักษามีผลลัพท์ที่ดีที่สุด โปรแกรมการรักษาอาการปวดเรื้อรังของเรา ออกแบบเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกท่าน เพื่อหาสาเหตุต้นทางที่ทำให้อาการปวดนั้นเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร รูปแบบการดูแลรักษาตนเองของแต่ละท่าน เพื่อหาต้นเหตุของอาการ เพื่อให้โปรแกรมที่ออกมาเหมาะสามกับผู้ป่วยแต่ละท่านให้มากที่สุด นอกจากนี้ศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรัง บ้านลลิสา เรานำนวัตกรรมการรักษา TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) รูปแบบใหม่เข้ามาร่วมใช้ในการรักษาเพื่อให้เกิดผลลัพท์ให้การฟื้นฟูที่ยั่งยืน

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้นที่ 17,000บาท ต่อ / เดือน โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์ ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์ บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ห้องพักหรูหรา สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง บ้านลลิสา ประกอบไปด้วย

กายภาพบำบัด

โปรแกรมกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังเป็นโปรแกรมที่เน้นตรวจหาปัญหาที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอาการปวดและแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยทีมกายภาพบำบัดของบ้านลลิสาพบว่าปัญหาปวดเรื้อรังเกิดจากการไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดทั้งยังสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ศูนย์ของเราเราจึงมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดและครอบคลุม และนำเครื่องมือการรักษาทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย เทคโนโลยีการรรักษาที่ทันสมัย และการปรับโครงสร้างทางร่างกายมาใช้เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการปวดซ้ำในส่วนเดิมหรือส่วนอื่นๆ ในอนาคต

การรักษากายบำบัด บ้านลลิสา nursing home เชียงใหม่
การรักษาอาการปวดเรื้อรังโดยเทคโนโลยี TMS ของบ้านลลิสา nursing home เชียงใหม่

TMS - Transcranial Magnetic Stimulation

Transcranials magnetic stimulation หรือ TMS เป็นเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วยปรับการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อให้ฟื้นฟูและดีขึ้น โดยทีมกายภาพบำบัดของศูนย์ดูแลบ้านลลิสาจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังให้เกิดการทำงานที่สมดุลมากยิ่งขึ้น และยังพบว่า TMS จะให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้นหากทำร่วมกับการทำกายภาพบำบัด

ธาราบำบัด

ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังเราพบว่ามักจะมีปัญหาการอ่อนแรงหรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบางมัดที่มากเกินไปทำให้เกิดความไม่สมดุลของโครงสร้างร่างกายและการทำงานเกิดขึ้น ทางบ้านลลิสาจึงออกแบบโปรแกรมธาราบำบัดมาใช้ช่วยในการออกกำลังกายของผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดสมดุลของกล้ามเนื้อที่ดีขึ้น โดยการรักษาธาราบำบัดของเราได้รับการดูแลและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธาราบำบัด และมีการดูแลจากนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ขณะทำการบำบัด ทำให้การรักษาของเรามีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง
การรักษาด้วย ultrasound บ้านลลิสา nursing home เชียงใหม่ เพื่อช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง

Ultrasound Therapy

อัลตราซาวด์เป็นการรักษาที่ช่วยลดอาการปวดและเป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการรักษาและได้ผลลัพท์ในการรักษาดีและเป็นที่ยอมรับ กระบวนการรักษาเป็นการนำคลื่นเสียงความถี่สูงมาใช้เพื่อให้เกิดความร้อนลึก ซึ่งช่วยรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่เราพบว่าหากใช้อัลตราซาวด์ในจุดที่ไม่ใช่ปัญหาหลักจะไม่ได้ให้ผลการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทีมกายภาพบำบัดของบ้านลลิสาจึงมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดร่วมกับการใช้อัลตราซาวด์ลดปวดเพื่อให้ได้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

Ergonomics Therapy

การยศาสตร์ถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังของบ้านลลิสา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดซ้ำในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ท่าทาง ร่วมกับสร้างสมดุลให้กล้ามเนื้อ ปรับท่าในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บซ้ำบริเวณเดิมหรือบริเวณอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจุดสำคัญคือความเข้าใจของตัวผู้ป่วยเอง ทีมกายภาพบำบัดบ้านลลิสาจึงมีการพูดคุยกับผู้ป่วยระหว่างการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจอาการเจ็บปวดของตัวเองละสามารถนำความเข้าใจนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสูงสุดกับตัวผู้ป่วยเองและคนรอบข้างได้ด้วย
การรักษาด้วยการใช้กายศาสตร์เพื่อออกแบบโครงสร้างการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยปวดเรื้อรัง บ้านลลิสา nursing home เชียงใหม่

โปรแกรมการรักษาอาการปวดเรื้อรังที่ดีที่สุด ในเชียงใหม่

ด้วยทีมดูแลที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาอาการปวดเรื้อรังและการใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพใช้ร่วมในการรักษา บ้านลลิสา จึงเป็นศูนย์รักษาอาการปวดเรื้อรังที่ได้รับมาตรฐานและความปลอดภัยในการรักษาอาการปวดเรื้อรังที่ดีที่สุด ในเชียงใหม่ เราคำนึงถึงทุกผลลัพท์ในการรักษา โดยออกแบบการรักษากับผู้ป่วยในแต่ละรายที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ได้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดและได้ประสิทธิภาพที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกท่าน หากประสบปัญหาอาการปวดเรื้อรังรักษาไม่หาย ท่านมั่นใจได้ว่าโปรแกรมการรักษาอาการปวดเรื้อรังของบ้านลลิสาจะช่วยให้ท่านได้ผลลัพท์การรักษาที่ดีสุด

รีวิวจากลูกค้าของเรา

เลือกรักษาโปรแกรมปวดเรื้อรังที่บ้านลลิสา เพราะคุณหมอและทีมรักษามีการรักษาครอบคลุมและตรงจุด ทำให้อาการปวดเรื้อรังที่เป็นมาระยะเวลานานบรรเทาลงและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติค่ะ

คุณจิราภรณ์

โปรแกรมพิเศษอื่นๆ ของบ้านลลิสา

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านลลิสาเชียงใหม่

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด

ติดต่อเรา

Contact Us
reCAPTCHA