ทีมของเรา

บุคคลากรบ้านลลิสาของเรา

บ้านลลิสา Nursing Home มุ่งมั่นในการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง สาขาที่ให้บริการของบ้านลลิสาของเรา ทุกสาขามุ่งเน้นให้ทุกท่านที่เข้ารับบริการมั่นใจถึงการดูแลรักษาและฟื้นฟูจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา พร้อมทั้งการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลของเรา

ทีมผู้บริหารบ้านลลิสา

อธิพร พูลสวัสดิ์​
ผู้ก่อตั้ง​
พว. อัญชยา พิมพ์ใสกมล
กรรมการผู้จัดการ

ทีมแพทย์และพยาบาลของเรา

พญ. นันดา โกสลากร
แพทย์ที่ปรึกษา
นาย ธนุภัทร เลไธสง
หัวหน้าพยาบาล สาขาป่าแดด
น.ส. ศิราณี วิเตกาศ
หัวหน้าพยาบาล สาขาลำปาง
นายปรัชญา ยาวิสิทธิ์
หัวหน้านักกายภาพ

ทีมผู้จัดการประจำสาขา​

น.ส. เกวลิน สร้อยคำ
ผู้จัดการคลินิกบ้านลลิสา
น.ส. ธมล ไชยกุล
ผู้จัดการ สาขาป่าแดด
น.ส. อรทัย ดวงพยัพ
ผู้จัดการ สาขาลำปาง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทุกปัญหาสำหรับการดูแลและรักษาเรามีคำตอบให้กับท่าน…ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราตอนนี้

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us