ทีมของเรา

บ้านลลิสา Nursing Home มุ่งมั่นในการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง สาขาที่ให้บริการของบ้านลลิสาของเรา ทุกสาขามุ่งเน้นให้ทุกท่านที่เข้ารับบริการมั่นใจถึงการดูแลรักษาและฟื้นฟูจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา พร้อมทั้งการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลของเรา 

ทีมบริหาร

อธิพร พูลสวัสดิ์
ผู้ก่อตั้ง
พว. อัญชยา พิมพ์ใสกมล
กรรมการผู้จัดการ

ทีมแพทย์และพยาบาลของเรา

พญ. นันดา โกสลากร
แพทย์ที่ปรึกษา
นาย ธนุภัทร เลไธสง
หัวหน้าพยาบาล สาขาป่าแดด
น.ส. ศิราณี วิเตกาศ
หัวหน้าพยาบาลสาขาลำปาง
นายปรัชญา ยาวิสิทธิ์
หัวหน้านักกายภาพ

ทีมผู้จัดการประจำสาขา

น.ส. เกวลิน สร้อยคำ
ผู้จัดการคลินิกบ้านลลิสา
น.ส. ธมล ไชยกุล
ผู้จัดการ สาขาป่าแดด
น.ส. อรทัย ดวงพยัพ
ผู้จัดการ สาขาลำปาง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทุกปัญหาสำหรับการดูแลและรักษาเรามีคำตอบให้กับท่าน…ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเราตอนนี้

ติดต่อเรา

Contact Us
reCAPTCHA