ข้อแตกต่างระหว่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผู้สูงอายุมักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้น และจะต้องพึ่งพาครอบครัวในการช่วยเหลือการดำเนินชีวิตประจำวัน การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องอาศัยเวลาและการเอาใจใส่เป็นอย่างมาก แต่ด้วยภาระหน้าที่อื่นๆ ของคนในครอบครัวอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ ปัจจุบันจึงมีบริการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริการได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกการดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้คนที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านคืออะไร

บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน คือการจ้างผู้ดูแลส่วนตัวมาให้การดูแลผู้สูงอายุถึงที่พักอาศัย เพื่อแบ่งเบาภาระการดูแลให้กับญาติในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การจัดเตรียมอาหารและยา อาบน้ำ ขับถ่าย ซักรีด และช่วยดูแลทำความสะอาดในบ้าน สำหรับผู้ป่วยบางประเภทที่ต้องการการดูแลที่มากขึ้น ผู้ดูแลก็สามารถช่วยในการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น ทำแผล หรือให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น

บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเหมาะสำหรับใคร:

 • ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือน้อยถึงปานกลาง และไม่ต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์ขั้นสูง
 • ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อย
 • ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นที่บ้าน เนื่องจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด

การใช้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลระยะสั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย

“ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก โทรหาเราตอนนี้”

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคืออะไร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือศูนย์บริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารและยา การทำกิจวัตรประจำวัน ตลอกจนการทำกิจกรรมเข้าสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจในตนเอง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งอาจมีโปรแกรมสุขภาพที่แตกต่างกันไป อาทิ โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณ เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหมาะสำหรับใคร

 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการการดูแลตลอดเวลา
 • ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือในการพลิกตะแคงตัว การป้อนอาหาร การขับถ่าย และการชำระล้างทำความสะอาด
 • ผู้ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำ เช่น กายภาพบำบัด TMS บำบัด
 • ผู้ที่ต้องการเข้าสังคม มีภาวะซึมเศร้า เนื่องจากอยู่คนเดียวลำพัง
นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีจุดเด่นด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ปลอดภัย เพราะถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการและข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด

เลือกการดูแลที่เหมาะสมให้กับคนที่คุณรัก

หลายคนมักคิดว่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพราะคำนึงถึงแต่เพียงค่าจ้างดูแล และไม่ได้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือนอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การดูแล ที่รวมแล้วอาจทำให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับเดียวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเมื่อต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการดูแลให้คนที่คุณรัก ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด คือการดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุสามารถเดินและทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ได้ภายในบ้านของตนเอง การจ้างผู้ดูแลรายวันก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่หากผู้สูงอายุมีโรคที่รุนแรง หรือต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถให้การดูแลที่ครอบคลุมมากกว่า จุดเด่นและประโยชน์ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีดังนี้

 • การดูแลด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมผู้ดูแลมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับการดูแลด้านโภชนาการ มั่นใจว่าจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องทำกิจกรรม และมักมีพื้นที่ภายนอกที่กว้างขวาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมภายนอกอาคาร
 • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เช่นรถเข็น ราวจับ ห้องนอนที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุ
 • มีบริการด้านสุขภาพเพิ่มเติม เช่น กายภาพบำบัด บริการ TM

การเลือกการดูแลให้กับคนที่คุณรักจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุและครอบครัวได้มากที่สุด อ่านบทความ 5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนที่คุณรักหรือไม่