Hospice และ Palliative Care ต่างกันยังไง

ความแตกต่างระหว่าง Hospice และ Palliative Care

คำว่า "hospice" และ "palliative care" มักถูกใช้แทนกันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความสับสน แท้จริงแล้วทั้งสองแนวทางมีเป้าหมายร่วมกันในการให้การดูแลเพื่อบรรเทาอาการและให้การสนับสนุนผู้ป่วยที่เผชิญกับโรคร้ายแรง แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากในขอบเขต ช่วงเวลา และวัตถุประสงค์

Palliative Care คืออะไร?

Palliative care เป็นแนวทางการดูแลแบบองค์รวมเพื่อจัดการกับอาการและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง ผู้ป่วยสามารถเริ่มการดูแลแบบประคับประคองได้ในทุกระยะของโรคเรื้อรัง หรือโรคที่คุกคามชีวิต เป้าหมายคือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของผู้ป่วยในการทนต่อการรักษา การจัดการอาการ และส่งเสริมความเป็นอิสระ

Palliative care เป็นแนวทางแบบองค์รวม ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักบวช ทีมดูแลจึงสามารถให้การดูแลประคับประคองควบคู่ไปกับการรักษาได้

ผู้เชี่ยวชาญด้าน palliative care จะปรับแผนการดูแลให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการความเจ็บปวด การให้คำปรึกษา การสนับสนุนด้านโภชนาการ และความช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษา

Hospice Care คืออะไร?

Hospice care เป็นรูปแบบเฉพาะของ palliative care ที่ออกแบบมาสำหรับการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต โดยทั่วไปผู้ป่วยจะเปลี่ยนไปใช้ hospice เมื่อการรักษาไม่ได้ผลหรือไม่ต้องการแล้ว การดูแลแบบ hospice มักจะเริ่มต้นเมื่อแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยเหลือเวลาอีกไม่เกิน 6 เดือน

วัตถุประสงค์หลักของ hospice คือ การให้ความสำคัญกับความสุขสบายและคุณภาพชีวิต การดูแลระยะท้ายนี้จะมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการและให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณ

Hospice care มักจะให้บริการที่บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่ท่ามกลางคนที่รัก แต่ก็สามารถจัดให้ในสถานที่ hospice หรือโรงพยาบาลได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่าง palliative care และ hospice care

ช่วงเวลาและเป้าหมาย

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง palliative care และ hospice คือช่วงเวลาและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอย่าง การดูแลแบบ palliative สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่เวลาวินิจฉัย และดำเนินต่อไปตลอดช่วงเจ็บป่วย โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ป่วย ไม่ขึ้นกับอายุขัยที่เหลืออยู่ และสามารถให้ควบคู่ไปกับการรักษาได้

ในทางตรงกันข้าม การดูแลแบบ hospice โดยทั่วไปจะสงวนไว้สำหรับช่วงเดือนสุดท้ายของชีวิต เมื่อผู้ป่วยเลือกใช้ hospice จุดสนใจจะเปลี่ยนจากการแทรกแซงทางการแพทย์อย่างเข้มข้นไปเป็นการให้ความสำคัญกับความสบายและศักดิ์ศรี เป้าหมายคือเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเห็นอกเห็นใจ ปลอดจากขั้นตอนทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น Hospice ยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิต และมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการจากไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี

ดังนั้น การเลือกศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและช่วยให้ครอบครัวสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างดีที่สุด

อาการของผู้ป่วยและการเปลี่ยนผ่าน

Palliative care ไม่ขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย สามารถผสมผสานเข้ากับแผนการรักษาโดยรวมได้ในทุกระยะของโรคร้ายแรง ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบ palliative สามารถดำเนินการรักษาแบบประคับประคองต่อไปหรือเปลี่ยนไปใช้ hospice เมื่อเหมาะสม ทีมดูแลแบบ palliative จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปอย่างราบรื่นและมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ในทางกลับกัน hospice care มีไว้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุขัยจำกัด การเปลี่ยนผ่านไปสู่ hospice มักเกี่ยวข้องกับการหยุดการรักษาอื่นๆ โดยจะเน้นที่ความสบายและรักษาคุณภาพชีวิตให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเปลี่ยนผ่านนี้อาจเป็นเรื่องท้าทายทางอารมณ์สำหรับผู้ป่วยและครอบครัว แต่ทีม hospice จะให้การสนับสนุนอย่างมาก

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและการสนับสนุน

ทั้ง hospice และ palliative care ล้วนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแล ในการดูแลแบบ palliative ครอบครัวถือเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการให้การสนับสนุนทางอารมณ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทีมดูแลจะทำงานร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ไขข้อกังวลของพวกเขา นำเสนอการให้คำปรึกษา และนำพาพวกเขาไปตลอดความซับซ้อนของความเจ็บป่วย

ใน hospice care ก็เช่นกัน จะเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของครอบครัว แต่จะมุ่งเน้นไปที่การให้การสนับสนุนในระหว่างกระบวนการเสียชีวิตและช่วงเวลาที่โศกเศร้า ทีม hospiceจะให้บริการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้ครอบครัวรับมือกับการสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้น การสนับสนุนความโศกเศร้ามักจะขยายต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว โดยตระหนักถึงความต้องการอย่างต่อเนื่องของครอบครัวที่ไว้อาลัย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา เรามุ่งมั่นที่จะให้การดูแลในรูปแบบ hospice และ palliative care อย่างครบวงจร

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บ้านลลิสา เราเข้าใจถึงความสำคัญของการสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวตลอดการเดินทางของโรคร้ายแรง ด้วยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เรามุ่งมั่นที่จะให้การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความสุขสบายและคุณภาพชีวิต และร่วมมือกับครอบครัวเพื่อจัดการกับความท้าทายในช่วงท้ายของชีวิต

ไม่ว่าคุณกำลังพิจารณา palliative care หรือ hospice care ทีมของเราพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผู้สูงอายุของเราที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา

“ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก โทรหาเราตอนนี้”