Ummares Khewpratoom

4 วิธีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปี 2565

เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วยวัยใดก็ตาม แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว อุปสรรคทางด้านร่างกาย อาการเจ็บป่วย แล

Read More »
Ummares Khewpratoom

พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เข้าใจและรับมือได้

ข้อมูลจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่าในประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย อาจมีผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อมได้ถึง 2% โรคสมองเสื่อม มีสาเหตุมาจากการที่เซ

Read More »
Ummares Khewpratoom

ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

การดูแลด้านโภชนาการให้ครบถ้วนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหาร โดยมองข้ามการดื่มน้ำที่มีความสำคั

Read More »
Ummares Khewpratoom

การรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีภาวะเสียสำนึกความพิการ

แนวทางการรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีภาวะเสียสำนึกความพิการหรือ Anosognosia โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้า

Read More »
เรียนรู้ 10 เคล็ดลับสำหรับผู้สูงอายุที่คุณสามารถเตรียมการมีสำหรับเวลาสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ
Ummares Khewpratoom

10 เคล็ดลับ สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นธรรมดาที่เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ความเสื่อมโทรมของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และส

Read More »
Ummares Khewpratoom

4 วิธีป้องกันระบบทางเดินหายใจของคุณ

เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบัน คุณควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของระบบทางเดินหายใจและวิธีการป้องกันระบบทางเดินหายใจเป็นอันดับแร

Read More »
Ummares Khewpratoom

ผู้ดูแลควรรับมืออย่างไร? เมื่อผู้สูงอายุไม่พูดความจริงกับแพทย์

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอาจทำให้ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว และต้องเข้าพบแพทย์บ่อยขึ้น การพบแพทย์จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

Read More »
มาทำความรู้จักกับโรคชอบเก็บสะสมของที่มักพบได้ในผู้สูงอายุจากบทความนี้
Ummares Khewpratoom

รู้จัก “Hoarding Disorder” โรคชอบเก็บสะสมสิ่งของที่มักพบได้ในวัยสูงอายุ

การชอบเก็บสะสมสิ่งของ หรือไม่กล้าทิ้งของเก่า อาจเป็นเหมือนเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุ แต่หากพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต

Read More »
สิ่งที่คุณควรรู้-ก่อน-ระหว่างและหลัง-การฉีดวัคซีนโควิด-19
Ummares Khewpratoom

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อน-ระหว่าง-หลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19

ขณะนี้มีจำนวนผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่าเราได้ใกล้เข้าสู่การกลับไปใช

Read More »