การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
Ummares Khewpratoom

10 วิธีดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อย่างมีความสุข

10 วิธีการใช้ชีวิตกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างมีความสุข โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากเซลล์สมองถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้

Read More »
การรับเข้ารับการดูแลที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา
Ummares Khewpratoom

5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีว่าในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นการส่งคนในครอบครัวหรือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่นิยมและ

Read More »