Ummares Khewpratoom

ยิ่งอายุมากยิ่งดื้อ…ทำไมวัยสูงอายุถึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

วัยสูงอายุเรียกได้ว่าเป็นวัยที่ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน ย่อมมีความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต มีความเป็นผู้ใหญ่ สุขุมและมีเหตุผล แต่อย่างไรก็ตามคำกล่าว

Read More »
Ummares Khewpratoom

ข้อแตกต่างระหว่างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผู้สูงอายุมักจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้น และจะต้องพึ่งพาครอบครัวในการช่วยเหลือการดำเนินชีวิตประจำวั

Read More »
Ummares Khewpratoom

4 วิธีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปี 2565

เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วยวัยใดก็ตาม แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้ว อุปสรรคทางด้านร่างกาย อาการเจ็บป่วย แล

Read More »
มาทำความเข้าวิธีการช่วยเหลือและรับมือกับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เพื่อช่วยเหลือพวกเค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย
Ummares Khewpratoom

พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เข้าใจและรับมือได้

ข้อมูลจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่าในประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย อาจมีผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อมได้ถึง 2% โรคสมองเสื่อม มีสาเหตุมาจากการที่เซ

Read More »
Ummares Khewpratoom

ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

การดูแลด้านโภชนาการให้ครบถ้วนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหาร โดยมองข้ามการดื่มน้ำที่มีความสำคั

Read More »
Ummares Khewpratoom

การรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีภาวะเสียสำนึกความพิการ

แนวทางการรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีภาวะเสียสำนึกความพิการหรือ Anosognosia โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้า

Read More »
เรียนรู้ 10 เคล็ดลับสำหรับผู้สูงอายุที่คุณสามารถเตรียมการมีสำหรับเวลาสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ
Ummares Khewpratoom

10 เคล็ดลับ สูงวัยอย่างมีสุขภาวะ

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นธรรมดาที่เราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ความเสื่อมโทรมของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และส

Read More »
Ummares Khewpratoom

4 วิธีป้องกันระบบทางเดินหายใจของคุณ

เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบัน คุณควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของระบบทางเดินหายใจและวิธีการป้องกันระบบทางเดินหายใจเป็นอันดับแร

Read More »
Ummares Khewpratoom

ผู้ดูแลควรรับมืออย่างไร? เมื่อผู้สูงอายุไม่พูดความจริงกับแพทย์

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอาจทำให้ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว และต้องเข้าพบแพทย์บ่อยขึ้น การพบแพทย์จึงไม่ใช่เรื่องแปลก

Read More »