logo main logo dark logo light ติดต่อสอบถามโทร

7 ‘ประโยชน์’ ของการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลายคนมักจะรู้สึกว่าบ้านเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจและปลอดภัยที่สุด จึงไม่อยากย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับญาติหรือย้ายไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแม้จะมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังก็ตาม

การมองหาบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากบุคคลากรมืออาชีพเพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอิสระ และรู้สึกสบายใจเมื่ออาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยชน์ 7 ข้อ ของการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านสำหรับคนที่คุณรักได้จากที่นี่​

7 ‘ประโยชน์’ ของบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน มีดังต่อไปนี้

1. ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างอิสระภายในบ้านของตนเอง​

การเสื่อมถอยของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับโรครู้สึกสูญเสียความความมั่นใจในตัวเอง จนอาจทำให้เก็บตัว ปิดกั้นสังคมและมีอาการซึมเศร้าได้ บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยมีอิสระในการดำเนินชีวิตและสามารถทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย มีความปลอดภัย โดยไม่ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยจึงมีสภาพจิตใจที่ดี

2. ผู้ดูแลสามารถแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัว

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านมีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการดูแล เพื่อบรรเทาความเครียดของคนในครอบครัวและป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟในผู้ดูแล (Caregiver Burnout) ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของคนในครอบครัว นอกจากนี้บริการดูแลที่บ้านสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากมืออาชีพ ครอบครัวจึงสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

3. เลือกวัน เวลา และความถี่ที่ต้องการรับบริการได้​

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านเป็นบริการที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากครอบครัวสามารถกำหนดวัน เวลา รวมถึงความถี่ที่ต้องการรับบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการดูแลแบบไป-กลับ ไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน อีกทั้งยังสามารถเลือกการดูแลแบบพักอาศัยกับผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยพักฟื้นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

4. สามารถออกแบบโปรแกรมการดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล​

ครอบครัวสามารถออกแบบโปรแกรมการดูแลร่วมกับบุคลการทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับความต้องการและข้อจำกัดทางร่างกายของแต่ละบุคคล และเลือกผู้ดูแลมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถให้การดูแลได้อย่างถูกต้อง ทักษะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบื้องต้นประกอบด้วย
  • สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประคองนั่ง และอุ้มนั่งรถเข็นได้อย่างถูกวิธี
  • สำหรับคนไข้อัมพาต ผู้ดูแลจะต้องรู้ทักษะการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น และดูแลการพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง
  • จัดเตรียมอาหาร ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องพักของผู้ป่วย
  • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัวบนเตียง หรือช่วยอาบน้ำ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในเครือของบ้านลลิสาให้บริการดูแลคนที่คุณรักโดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล เพื่อมอบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

5. มีผู้ดูแลอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงา​

ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังและไม่ค่อยได้พบปะเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมบ่อยนัก การมีผู้ดูแลอยู่ด้วยที่บ้านจะช่วยคลายความเหงาและบรรเทาความกังวลใจ หากผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจกันและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ได้ ก็จะสร้างความสบายใจให้กับผู้สูงอายุและส่งผลให้การดูแลเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ดูแลยังสามารถให้การสนับสนุนเมื่อผู้สูงอายุต้องการทำงานอดิเรกได้อีกด้วย

6. ผู้ดูแลจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด​

ผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การดูแลจะสามารถเข้าใจและสังเหตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด อาทิ การรับประทานอาหารที่ลดลง พฤติกรรมหลงลืม การนอนหลับ และการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และสามารถแจ้งให้คนในครอบครัวรับรู้เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพในขั้นต่อไป นอกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในบ้าน ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงที

7. ควบคุมค่าใช้จ่ายได้​

อีกหนึ่งข้อดีของบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน คือความง่ายต่อการวางแผนด้านค่าใช้จ่าย เนื่องจากคนในครอบครัวสามารถเลือกประเภทของบริการที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตของการดูแลที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อเดือนได้

ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก โทรหาเราตอนนี้

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านในเครือบ้านลลิสา พร้อมดูแลคนที่คุณรัก

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา
บ้านลลิสาให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกงานจริง เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานของการบริการและคัดเลือกผู้ดูแลที่มีใจรักการบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีที่สุดแม้อยู่ที่บ้าน สำหรับผู้ที่ต้องการการทำกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดของเราพร้อมให้บริการถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
เรามีทีมแพทย์ที่สามารถให้การตรวจวินิจฉัยอาการพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพถึงบ้านของผู้ป่วยและมีพยาบาลคอยประเมินและวางแผนการดูแลร่วมกับญาติของผู้ป่วย พร้อมทั้งสรุปแผนการดูแลเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการทำหัตถการ พยาบาลมืออาชีพของเราสามารถให้บริการเจาะเลือด ฉีดยา ทำแผล และเปลี่ยนสายยางให้อาหาร พร้อมแนะนำและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนไข้

มอบการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญให้กับคนที่คุณรักด้วยบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน จากบ้านลลิสา

บ้านลลิสามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้ดีที่สุด ด้วยบริการดูแลที่ครอบคลุมอาการและสภาวะการเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลมืออาชีพของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคนที่คุณรักจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลที่บ้านเพื่อคนที่คุณรัก