วิธีจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน

เรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดเมื่อคุณต้องดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และยังสร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน เป็นเหตุให้เกิดความตึงเครียดและความวิตกกังวลอย่างมากในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล ผู้ดูแลและสมาชิกครอบครัวอาจจะต้องเผชิญกับความเครียดจากการให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งในด้านร่างกายจิตใจของผู้ดูแล จนทำให้ไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และสุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งความเครียดเหล่านี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับคนรอบข้างและคนในครอบครัวได้

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวควรจะต้องหมั่นสังเกตอารมณ์และประเมินสุขภาพจิตของตัวเองเป็นประจำ หากมีความเครียดและวิตกกังวลมากเกินไป อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการให้การดูแล (Caregiver Burnout) ได้ สามารถสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้จากอาการบ่งชี้ที่จะกล่าวต่อไปนี้

9 อาการบ่งชี้ของภาวะหมดไฟในผู้ดูแลผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้ดูแลเกิดภาวะหมดไฟโดยที่ไม่รู้ตัวได้ ภาวะหมดไฟในผู้ดูแล (Caregiver Burnout) คือภาวะที่ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และมีความเครียดจากการให้การดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานาน โดยภาวะหมดไฟจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ดูแล จนทำให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการบ่งชี้ของภาวะหมดไฟในผู้ดูแล ประกอบด้วย

  • นอนน้อยหรือนอนเยอะขึ้นกว่าปกติ
  • เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย พักผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ
  • รู้สึกเครียดและวิตกกังวลตลอดเวลา
  • อารมณ์แปรปรวน อ่อนไหวง่าย
  • มีอาการปวดหลังหรือปวดศีรษะเรื้อรัง
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
  • มีอาการปวดท้อง หรือท้องอืดบ่อย
  • มีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ดื่มหนักมากขึ้น หรือไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกาย
  • ไม่อยากพบปะผู้คน
  • รู้สึกหมดหวัง ไม่มีกำลังใจ

ผู้ดูแลควรหมั่นสังเกตตัวเองอย่างสม่ำเสมอจากอาการบ่งชี้ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ภาวะตึงเครียดในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้อย่างถูกต้อง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

“ให้เราช่วยดูแลคนที่คุณรัก โทรหาเราตอนนี้”

ไว้ใจให้เราดูแลคนที่คุณรัก เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา

ไว้วางใจในเราดูแลคนที่คุณรัก ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา

การให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องมักก่อให้เกิดความเครียดแก่ผู้ดูแล ซึ่งภาวะความเครียดเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจของผู้ดูแล หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถแบกรับภาระได้อีกต่อไป เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลลิสา เราพร้อมให้การดูแลคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ โดยทีมผู้ดูแลและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการตรวจเยี่ยมจากแพทย์เป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังมีศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน โทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้ เพื่อออกแบบโปรแกรมดูแลคนที่คุณรัก