ที่พักวัยเกษียณและคอนโดผู้สูงอายุ บ้านลลิสา เชียงใหม่

โครงการคอนโดที่พักอาศัยสำหรับคนวัยเกษียณ
Lalisa Retirement Home Condo for Elderly

บ้านลลิสา เชียงใหม่ กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยสำหรับคนวัยเกษียณ หรือบ้านผู้สูงอายุ เราได้คำนึงถึงคนวัยเกษียณเพราะเมื่อถึงเวลาที่คนวัยเกษียณต้องได้หยุดพักจากการทำงานหนักและภาระต่างๆที่เคยได้รับ เพื่อจะมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ในสภาวะปัจจัยหลายอย่างที่เพียบพร้อม แต่บางครั้งสุขภาพก็ไม่ได้เอื้ออำนวย Baan Lalisa retirement Home condo เชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ให้มีความสุข ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ด้วยการออกแบบโปรแกรมการใช้ชีวิตในสังคมที่เพรียบพร้อมด้วยความสุข กิจกรรมที่หลากหลาย สถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุในวัยเกษียณโดยเฉพาะ ในบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยทะเลสาบและภูเขา และโรงพยาบาลขนาดเล็ก.

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุ ราคาเริ่มต้นที่ 17,000บาท ต่อ / เดือน โปรแกรมกายภาพบำบัดทุกวัน ที่คลินิคภายในศูนย์ ตรวจเยี่ยมกับแพทย์ประจำศูนย์ทุกสัปดาห์ บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ ห้องพักหรูหรา สะอาด ถูกออกแบบให้เหมาะกับคนชรา และคนไข้พักฟื้น การโภชนาการที่ครบถ้วน ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ ติดต่อสอบถาม

คอนโดผู้สูงอายุ เชียงใหม่ ทางเลือกที่ดีที่สุดและครบครันที่สุด
สำหรับผู้สูงอายุและคนวันเกษียณ

ทางด้านร่างกาย

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่พักอาศัยในโครงการบ้านลลิสา มีสุขภาพแข็งแรง ทางโครงการได้เปิดบริการคลินิกทางด้านสุขภาพภายในศูนย์ พร้อมกับทีมแพทย์และพยาบาลดุแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยทำกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยโครงการมีโปรแกรมหลากหลายประเภทที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เข้าพักอาศัย เช่น โยคะ เต้นลีลาศ รำมวยจีน ว่ายน้ำ นวดและสปา เป็นต้น นอกจากนี้ภายในโครงการของเรายังมี ยิมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการออกกำลังแก่ผู้สูงอายุ
fitness-room
ภายนอก โครงการคอนโดผู้สูงอายุ บ้านลลิสา เชียงใหม่

ทางด้านจิตใจ

เรามีความเชื่อว่าองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องครอบคลุมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสุขภาพจิตด้วย เราจึงคำนึงถึงการออกแบบโครงการที่พักอาศัยของเราให้สอดคล้องกับบรรรกาศที่เอื้อแก่การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุุหรือผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ โครงการของเราจึงมีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม เงียบสงบและผ่อนคลาย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบขนาดเล็ก นอกจากนี้เรามีกิจกรรมภายในโครงการเพื่อสนับสนุนสุขภาพทางจิต เช่น ฟังพระเทศน์อาทิตย์ละครั้ง ศิลปะการสร้างเพื่อการบำบัด ตักบาตรทุกวันพระ ดนตรีบำบัด คอร์สเรียนอาหารหรือเย็บปักถักร้อย เป็นต้น

ทางด้านสังคม

การมีสังคมที่ดี อยู่ร่วมกับคนที่เข้าใจกันและกันและมีความต้องการเหมือนกัน สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพทางจิตและกายได้ องค์ประกอบนี้จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงอยู่ของมนุษย์ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ บ้านลลิสา จึงเล่งเห็นความสำคัญข้อนี้ ข้อได้เปรียบกับการมาอยู่ในโครงการของเราคือผู้สูงอายุจะฃเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เข้าถึงได้ มีเพื่อนคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้สุงอายุไม่เหงามีสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โรคอัลไซเมอร์ โดยทางโครงการมีโปรแกรมท่องเที่ยวอาทิตย์ละครั้ง มีชมรมที่น่าสนใจให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์และสังคมให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่าน
สังคมและการดูแล ที่พักวัยเกษียณและคอนโดผู้สูงอายุ บ้านลลิสา เชียงใหม่
พื้นที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

การออกแบบที่ครอบคลุมความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

ที่พักพร้อมคอนโดผู้สูง บ้านลลิสา เชียงใหม่ ออกแบบและสร้างขึ้นโดยทีมงานสถาปนิกมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง คอนเซปหัวใจหลักสำคัญของการเลือกสถานที่และพื้นที่โครงการ ละการก่อสร้างโครงการลลิสา เราคำนึงถึงการสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทุกการทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนี้การออกแบบของเรา ออกแบบเพื่อสร้างความความปลอดภัยสูงสุด แต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและเหมาะสมแก่การพักฟื้น
ตัวอาคารของโครงการและห้องพักถูกออกแบบอย่างปราณีตและพิถีพิถัน เพื่อรับรองการใช้งานของผู้สูงอายุเรา พร้อมทั้งเราให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของการใช้งานตัวอาคารและการใช้ งานผู้ใช้เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการลื่นล้ม การได้รับบาดเจ็บ และอุบัติเหตุต่างๆที่สามารถเกิดขึ้น

โครงการที่พักผู้สูงอายุและบ้านผู้สูงอายุวัยเกษียณ ที่ดีที่สุดในเชียงใหม่

บ้านลลิสาเชื่อว่าที่พักอาศัยนั้น เป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับภาวะของสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรา ที่อยู่อาศัยที่ดีมักจะส่งเสริมให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรานั้นดีขึ้น จากคำกล่าวนี้เราจึงตั้งมั่นว่าเรามีความต้องการอยากสร้างโครงการที่อยู่อาศัย Retirement Home Condo เชียงใหม่ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในวัยเกษียณ โดยคำนึงที่สามองค์ประกอบได้แก่ การออกแบบโครงการและโปรแกรมภายในโครงการที่ตอบโจทย์ให้ผู้พักอาศัย เกิดความผาสุก (well-being) ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิตและด้านสังคมและกลุ่มเพื่อน องค์ประกอบทั้งสามนี้ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยทุกท่านเกิดความผาสุกในทุกการอยู่อาศัย บ้านลลิสามีปณิธานที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้อยู่อาศัยของเรา ดังนั้นทุกท่านจึงมั้นใจได้ว่าหากตัดสินใจ เข้าอาศัยกับโครงการของเรา ท่านจะได้รับการบริการและที่อยู่อาศัยที่เอื้อเฟื้อ ปลอดภัย ได้มาตรฐานของการอยู่อาศัย พร้อมกิจกรรมภายในโครงการที่หลากหลายให้เลือกทำ

“ความผาสุกในวัยเกษียณเกิดขึ้นได้ในทุกการอยู่อาศัยของคุณ”

ติดต่อเรา

Contact Us
reCAPTCHA