สิ่งอำนวยความสะดวก

คลินิคภายในศูนย์

ห้องพยาบาล

โถงรับรอง

ห้องออกกำลังกาย

ห้องทำกิจกรรม

สระว่ายน้ำ