บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

คนไข้เดินได้ต้องพยุง


 • ช่วยพยุง
 • ประคองนั่ง และ อุ้มนั่งรถเข็นอย่างถูกวิธี
 • ช่วยทำความสะอาดร่างกาย
 • เปลี่ยนแพมเพร์ส
 • ล้วงอุจจาระ (ถ้ามี)
 • ทำการภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ทำความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย

คนไข้ติดเตียง


 • ช่วยพลิกตัว
 • อาบนํ้าบนเตียง
 • ทํากายภาพบําบัดเบื้องต้น
 • ทําแผลกดทับ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาด เฉพาะบริเวณห้องผู้ป่วย
 • ดูดเสมหะ (กรณีคนไข้ใส่สายดูดเสมหะทางปาก หรือ คอ)

ขับถ่าย


 • เปลี่ยนแพมเพิร์ส
 • ล้วงอุจาระ (ถ้ามี)
 • ทําความสะอาดถุงหน้าท้อง (กรณีคนไข้มีถุงหน้าท้อง)
 • สวนปัสสาวะ (กรณีคนไข้ใส่สายสวนปัสสาวะ)

อาหาร


 • ป้อนอาหารทางปาก
 • ป้อนอาหารทางสายยาง (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)
 • ปั่นอาหาร (กรณีใส่สายที่จมูก หรือ ท้อง)

คนไข้หลังผ่าตัด


 • ช่วยควบคุมการดูแลให้เป็นไปตามคําสั่งแพทย์
 • ทําแผลผ่าตัด
 • จัดยา

สําหรับคนไข้เพิ่งออกจากรพ. โดยเฉพาะคนไข้ผ่าตัด หัวใจลําไส้ สมอง เป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ เฮลท์ แอท โฮม แนะนำให้ใช้ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาล

คนไข้มะเร็ง และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย


 • ช่วยดูแลให้คนไข้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
 • ให้คำแนะนำ และกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว

บริการอื่นๆเราจัดส่งบริการด้านสุขภาพต่างๆถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

อาหารบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพ (Physical Therapist) ถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:

 • ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
 • ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กิจกรรมบำบัด

 บริการนักกิจกรรมบําบัดมืออาชีพ (Occupational Therapist) ช่วยในการบำบัดการพูด การกลืนและการใช้ทักษะทางมือ

บริการพยาบาลบริการพยาบาลทําหัตถการให้คนไข้ถึงบ้าน

 • เจาะเลือด และรายงานผลตรวจเลือด
 • ฉีดยา
 • ทําแผล
 • ใส่ หรือ เปลี่ยนสายยางให้อาหาร
 • ตรวจปัสสาวะ หรือ อุจจาระ

หมอตรวจสุขภาพที่บ้านบริการหมอเยี่ยมบ้าน ตรวจวินิจฉัยอาการคนไข้ พร้อมให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ

แนะนําและจัดซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลบริการพยาบาลประเมินอาการคนไข้ พร้อมแนะนําและจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้ เช่น เตียงผู้ป่วย, เครื่องดูดเสมหะ, รถเข็น ฯลฯ

1,200 บาท

1 วัน

6,300 บาท

7 วัน

18,000 บาท

30 วัน

ขั้นตอนที่ 1
ลงข้อมูลคนไข้ผ่านเว็ป
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2
รอรับโปรไฟล์ผู้ดูแลที่เหมาะสม
เพื่อพิจารณา ภายใน 2 – 4 วัน

ขั้นตอนที่ 2
รอรับโปรไฟล์ผู้ดูแลที่เหมาะสม
เพื่อพิจารณา ภายใน 2 – 4 วัน

เลือกได้ว่าจะใช้แบบพักกับคนไข้ หรือ ไป-กลับ
ราคานี้รวมค่าอาหารและค่าเดินทางแล้ว ดูแลคนไข้ทุกวันไม่เว้น เสาร์-อาทิตย์
หาคนแทนให้หากมีการลา ปรึกษาอาการกับพยาบาลในทีมได้ตลอด

ผู้ดูแลมีคุณภาพ

พยาบาล ผู้ช่วย พยาบาล แค์โปร (พนักงานเฝ้าไข้มืออาชีพ) เราตรวจสอบทักษาการดูแลและประวัติทุกคน

ทีมแพทย์และทีมพยาบาลบ้าน ลลิสา nursing home เชียงใหม่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรดูแลการรักษา TMS Transcranial Magnetic Stimulation

ไม่ขาดคนดูแล

เราจัดส่งผู้ดูแลให้ตลอดเมื่อขาด

มีพยาบาลให้คำปรึกษา

สามารถปรึกษาอาการคนไข้กับพยาบาลในทีมได้ตลอดการใช้งาน

โปรแกรมพิเศษ

คนไข้ติดเตียง

โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ ศูนย์บ้านลลิสาเชียงใหม่

บริการดูแลผู้สูงอายุ

โปรแกรมพักฟื้นหลังผ่าตัด บ้านลลิสาเชียงใหม่

พักฟื้นหลังผ่าตัด

ติดต่อเรา

Contact Us
reCAPTCHA