เกี่ยวกับ บ้านลลิสา

บ้านลลิสาเป็นส่วนหนึ่งของ The Dawn (www.thedawnrehab.com) สถานบำบัดและรักษาผู้ป่วยด้านจิตเวชระดับนานาชาติ บ้านลลิสาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและผู้สูงอายุแบบครบวงจร จุดมุ่งหมายของเราคือให้ทุกคนอาศัยอยู่ในที่ที่สะดวกสบาย มีสังคมและเพื่อน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ

ทีมแพทย์ของเราได้เปิดคลินิกเฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาทภายในศูนย์ พร้อมกับสร้างโปรแกรมการรักษาพิเศษสำหรับคนไข้อัมพฤกต์-อัมพาต และคนไข้พักฟื้นหลังผ่าตัด โดยเราได้นำเครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดมาไว้ในศูนย์ เช่นนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็ก TMS, เครื่องฉายแสง Laser, และการบำบัดด้วย stem cell เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเลือกมาอยู่เพราะต้องการรักษาและฟื้นฟู หรือดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เรามั่นใจว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

นวัตกรรมคลื่นแม่เหล็ก TMS

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์ดูแลผู้ป่วย-บ้านลลิสา

ที่พักและบริการสำหรับคนวัยเกษียณ

ที่พักและบริการสำหรับคนวัยเกษียณ

ข่าวเกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ปรึกษากับเราฟรี

Contact Us
reCAPTCHA